Қазақстан Республикасы Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы
1995 жылғы 16 қазан