Қазақстан Республикасы Парламентінің Регламенті
1996 жылғы 20 мамыр