Ахметбеков
Жамбыл
Әужанұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің Хатшысы

Депутатқа хат
ҚКХП ОК хатшысы Ж.Ә.Ахметбековтің ҚКХП ОК және ОБТК біріккен XIX пленумында жасаған баяндамасы

ҚКХП ОК хатшысы Ж.Ә.Ахметбековтің ҚКХП ОК және ОБТК біріккен XIX пленумында жасаған баяндамасы

ҚКХП ОК Саяси Бюросының 01.11.2015. - 01.11.2016 аралығындағы кезеңде жүргізілген жұмыстар туралы есебі


Құрметті жолдастар!

Осы пленумға дейінгі кезең еліміздің қоғамдық өмірінде күрделі өзгерістерге толы кезең болды. Әлемдегі мұнай бағасының төмендеп, экономикалық дағдарыстың тереңдегеніне қарамастан елімізде бейбіт күннің шуақты ырғағы бұзылған жоқ, қоғам даму жолында болды.

Өздеріңіз білесіздер 2015 жылғы елімізде болған ең маңызды саяси оқиға Президент сайлауы болды. Бұл саяси науқан партиямыз үшін тағы да үлкен сын болды. Халықтық коммунистер бұл жолы да нағыз халықтық саяси күш екенін дәлелдеді. Халық арасына жүргізілген партиялық насихаттың арқасында арамыздан шыққан Президенттікке үміткер Т.Ы.Сыздықов партия белсенділері тарапынан ғана емес бұқара халық тарапынан қолдауға ие болды.

Осы Президент сайлауында жүргізілген жұмыстардың нәтижесі Парламент Мәжілісінің сайлауына тікелей әсер етті. ҚКХП бұл сайлауда да табыс биігінен көрініп, 7 пайыздық белесті бағындырды, парламенттік партия атанды.

2015 жылы Қазақстанда үлкен шаралар атқарылды. Мемлекеттігіміздің тұғырын нықтаған мереклердің бірі Қазақ хандығының 550 жылдығы лайықты аталып өтілді. Бұл мереке бүкіл қазақстандықтарды ұлтына, дініне қарамастан бір идеяға топтастырған маңызы зор оқиға болды.

Кеңес халқының Ұлы Отан соғысындағы ұлы ерлігі -  Ұлы Жеңістің 70 жылдығы да кең көлемде аталынып өтті. Шындық үшін атай кетуміз керек бұрынғы Кеңестік республикалардың ішінде Қазақстандағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көрсетіліп отырған көмек мөлшері қуантады. Барлық ардагерлер баспанамен қамтамасыз етілді, әлеуметтік көмектермен, дәрі-дәрмекпен, сауықтыру шараларымен қамтылған, яғни олар мемлекет қамқорлығында деп айта аламыз. Қоғамда болған осы өзгерістерге біздің қатысуымыз болған жоқ деуге болмайды. Біз аталған шаралардың бәріне, барлық іс-жоспарларымызбен, әрекеттерімізбен атсалыстық. Біз қашанда партиямыздың басты мұраты етіп бұқара халықтың мүддесін, әлеуметтік теңдікті ту еткен партиямыз. Осы кезеңдегі жұмыстарымызда да біз осы ұстанымымызға адал болып қалдық. Яғни қоғамдағы осындай игі істердің болуына біздің партиямыздың да қосқан үлесі көп деп сеніммен айта аламыз.


Уважаемые товарищи!


Прежде всего, я хотел бы от себя лично и от имени Политбюро Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана, депутатов фракции «Народные коммунисты» Мажилиса Парламента Республики Казахстан сердечно поздравить всех участников XIX объединенного Пленуме ЦК и ЦКРК КНПК с наступающей 99-ой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и пожелать всем нам, друзьям и соратникам, вашим родным и близким, поддерживающим вас в вашей ответственной и нелегкой работе на благо страны и народа здоровья, успехов, благополучия, семейного уюта и процветания!

 

Анализ работы за отчетный период


За отчетный период наша партия провела огромную работу по укреплению наших рядов, повышению качества деятельности партии народных коммунистов, увеличению поддержки и влияния КНПК среди казахстанцев. КНПК, на мой взгляд, прочно закрепилась в обойме ведущих политических партий республики, создала устойчивую электоральную базу, её лидеры пользуются систематическим вниманием со стороны общереспубликанских печатных и электронных СМИ, что создает многочисленную и постоянную читательскую и зрительскую аудиторию. Всё это не может не влиять положительно на имидж партии в глазах населения, на продвижение узнаваемости партийного бренда КНПК среди народа.

Согласно данным аппарата Центрального Комитета КНПК, за отчетный период времени были проведены: 1 (один) Внеочередной Съезд,  4 (четыре) Объединенных Пленума ЦК и ЦКРК, а также 12 (двенадцать) заседаний Политбюро ЦК КНПК на которых было рассмотрено порядка 80 вопросов, среди которых вопросы идеологии, организационно-партийная деятельность, плановые отчеты регионов и многое другое.  

Также были проведены  5 (пять) Круглых столов Республиканского значения, инициированных Центральным Комитетом КНПК,  во всех областных и городских (Астана, Алматы) партийных комитетах. В ходе работы данных мероприятий резонансно поднимались вопросы по жилищному строительству, рефинансированию ипотечных займов, проблем молодежи, образованию и медицины.  

Кроме того, партийными комитетами, по инициативе ЦК было проведено 9 (девять) акций, среди которых наиболее резонансными стали «Задай вопрос акиму», «Дорога в школу», «Уважая, не уважают», «Последний герой»  ко  Дню Победы и другие.  

По линии сотрудничества с Международной Конференцией Азиатских политических партий представители КНПК дважды участвовали в зарубежных поездках в Турецкую Республику и Республику Малайзия.

За отчетный период прошло порядка 10 (десяти) двусторонних встреч с представителями дипломатических миссий расположенных в г. Астана, с представителями Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Румынии. В преддверии 12-летия партии, КНПК провела торжественный вечер по случаю дня своего рождения, в котором приняли участие дипломатические работники Кубинской Республики, КНР.  

Представители Коммунистической Народной партии Казахстана приняли участие в наблюдении за выборами, проходившими в Российской Федерации 18 сентября в гг. Омск и Тюмень. 

Следует отметить большую работу по поддержке инвалидов и малоимущих слоев населения, которая, в этом году вышла на новый уровень, благодаря запуску проекта «ШАПАГАТ».  В рамках работы данного центра и КНПК, была оказана помощь таким организациям как «Безмолвный мир» (общество глухонемых), «Общество детей-инвалидов г. Астаны» (дети с заболеванием ДЦП), ОО «ДОС» (инвалиды-колясочники). Только за период работы центра «ШАПАГАТ» (4 месяца) в него обратилось, более 100 (ста) многодетных семей в г. Астана.  Все они являются малоимущими и теперь находятся в специальной информационной базе Коммунистической Народной партии Казахстана. Следует отметить, что при активном раскручивании в социальных сетях данного проекта, КНПК приобрело поддержку от сотен граждан Казахстана (блогеров и рядовых пользователей соцсетей), которые не только информационно поддерживают нас, но и становятся постоянными волонтерами проекта. По примеру г. Астаны, проект ШАПАГАТ стартовал в г. Кокшетау, г. Петропавловск. г.Шымкенте. Начата работа и в других партийных организациях по данному направлению.

Отчетный период времени был отмечен большой работой – выборами в Мажилис Парламента РК, которые наша партия сумела достойно провести, получив очередной мандат доверия от населения. В ходе электоральной кампании КНПК на выборах в Мажилис Парламента РК в период с 21 января 2016 по 18 марта 2016 года была проделана колоссальная деятельность. 

Во всех регионах Казахстана были размещены 50 предвыборных баннеров. Всего было проведено встреч и мероприятий –35 (в том числе, 19 встреч и акций в регионах) организованных Республиканским предвыборным штабом, в ходе которых было задействовано более 3500 человек. 

В регионах, по инициативе областных предвыборных штабов, было проведено более 200 встреч с трудовыми коллективами. В Республиканском штабе в г. Астана проведено 9 (девять) встреч с наблюдателями – ОБСЕ/БДИПЧ, РОККВ, МПА СНГ, независимыми иностранными наблюдателями. Также почти в каждом областном предвыборном штабе состоялись встречи с наблюдателями.

Велось активное сотрудничество со СМИ и информагентствами – Bnews, Казинформ, ТК «24kz», ТК «Хабар», «Казахстанская правда». Всего публикаций в СМИ за период выборной кампании около 400 (четырехсот). По ТВ 168 предвыборных роликов, 148 роликов на радио.  

В каждом областном центре были расклеены агитационные плакаты, всего по республике было развешано более 100 000 плакатов, распространено около 300 000 предвыборных листовок и раздаточных материалов/газет, агитацией было охвачено около     10 000 квартир и домов.

В новом формате, стал выходить «Коммунист Казахстана», ранее газета, а сейчас журнал. Партийное СМИ стало полноцветным, на качественной бумаге.  Начата работа по адресной доставке населению  журнала «Коммунист Казахстана» в областных, городских партийных комитетах. 

К сожалению, из-за низкой подписки на газету «Трибуна. Коммунист Казахстана», данное СМИ пришлось закрыть. Следует отметить, что год назад, на XIV Объединенном  Пленуме ЦК и ЦКРК 07 ноября 2015 года в Постановлении говорилось о необходимости активной работы по увеличению подписки на данное издание. Однако оно выполнено не было.  Причины низкой подписки указывались разные – язык публикаций, стоимость подписки, нерегулярность работы АО «Казпочта». Низкая платежеспособность населения, конкуренция с интернет-изданиями и региональными печатными СМИ. Можно по разному подходить к данным вопросам, однако факт тот, что к началу 2016 года по всему Казахстану подписка не превышала 900 (девятьсот) экземпляров, что катастрофически низко для такой партии как наша. Для исправления ситуации, чтобы не числится в должниках, секретари обкомов на собственные средства организовывали подписку на один адрес. Лишь бы закрыть брешь. И это вместо того, чтобы проводить агитацию по подписке среди населения. Регулярно высокие показатели по подписке давал Акмолинский обком за счет райкомов, которые регулярно выписывали газету.  Причины закрытия газеты «Трибуна. Коммунист Казахстана» могут быть различными, однако отсутствие подписки на газету является основной причиной ее ликвидации. 

В настоящее время начат выпуск ежемесячного журнала «Коммунист Казахстана». Распространение бесплатное. И для того, чтобы пустить данное издание в подписку Центральный Комитет должен быть уверен в том, что регионы приложат все усилия, чтобы население подписалось на данное издание.   

По вопросу Общественных приемных работа в регионах проводится по мере возможности. На сегодняшний день порядка 100 (ста) обращений в месяц по всем областным и городским партийным комитетам. Так в рамках работы по популяризации Общественной приемной все регионы распространяли объявления в областных и городских СМИ, социальных сетях, распространяли листовки и визитки в местах массового скопления людей. В ряде регионов практикуются выездные заседания Общественной приемной. В дополнение к данной работе аппаратом ЦК была поставлена задача по усилению работы Общественных приемных посредством вовлечения в их деятельность бывших сотрудников государственных предприятий, а также заключения т.н. меморандумов о сотрудничестве со сторонними НПО в рамках работы общественной приемной.   

Следует констатировать, что работа Общественных приемных осуществляется штатно, однако людей обращается не много, поэтому потенциал данного проекта регионами не исчерпан.  Уникальных предложений по разработке методов совершенствования общественной приемной представлено не было. Есть предложение взять работу Общественных приемных на контроль Политбюро ЦК и через аппарат ЦК ежеквартально заслушивать отчеты об их работе.    

Успешно проходит работа по исполнению Постановления XIV Объединенного Пленума ЦК и ЦКРК от 07 ноября 2015 года  № 289 «Отчет Политбюро ЦК КНПК за 2014-2015 год и задачи партии на современном этапе» в части сохранения исторической памяти в названии советских улиц, памятников советской эпохи, имеющих культурно-историческое значение. Так практически все регионы имеют определенный опыт в данной сфере. Отмечается, что немаловажным фактом поднятия данного вопроса стала республиканская акция, утвержденная ЦК (в рамках имиджевого плана) «Уважая, не уважают», в рамках которой активисты КНПК поднимали вопросы недопустимости переименования, значимости и благоустройства улиц названных в честь героев ВОВ и выдающихся лиц советского периода.

Так в Акмолинском областном комитете проведена работа по сохранению названия улицы им Капцевича, в Кокшетау. В г. Степногорске удалось остановить переименование улиц  Степная, Целинная. Взято шефство над улицами им. У. Громовой и Л. Шевцовой с установлением информативного билборда о данных людях. Проведены субботники на данных улицах.  В Актюбинском областном комитете с  2014 года ведется работа по поиску пропавших без вести участников ВОВ. Делаются специальные запросы в военкоматы и другие компетентные организации с просьбой найти пропавших на войне солдат из Республики Казахстан. На сегодняшний день посредством переписки Актюбинского ОК найдено 3 (три) захоронения без вести пропавших ветерана ВОВ на территории РФ.  Эти герои покоятся в братских могилах на территориях сражений. Стоит ли говорить о той безмерной благодарности потомков великих героев, которые обращаясь к коммунистам, надеялись найти своих предков.  

При участии депутата Мажилиса фракции «Народные коммунисты» М.М. Магеррамова удалось поднять вопрос о восстановлении памятника В. Ленину в Алматинском обкоме. На встрече с Акимом коммунисты получили заверения, что в настоящее время восстанавливается парк ветеранов, где будет отведено место памятнику Ленину.

На постоянном контроле на постоянной основе данный вопрос находится в Карагандинском обкоме. Коммунисты выступают против огульного переименования улиц.    

Кызылординским обкомом и поднимались проблемы благоустройства улиц им. Момышулы, Маметовой, Журба. Результатом стало частичное благоустройство данных улиц. На улице Т. Тохтарова проведено освещение.

В г. Петропавловске секретарь Обкома на  очередной сессии маслихата по данному вопросу от имени коммунистов выступил категорически против переименования ул. Советская, которую власти города неоднократно собирались переименовывать. Силами коммунистов название улицы удалось отстоять.   

Не названные регионы также работали в данном направлении. В силу своих возможностей осуществляли работу по сохранению исторической памяти советского периода. Данная работа должна быть взята под особый контроль, т.к. именно здесь коммунисты смогли громко заявить о себе, о памяти советской эпохи и именно в данном направлении мы можем показать местным властям настоящее единение партии и народа.


Формы и методы партийной работы на текущий период.

Уважаемые товарищи! Социально-экономическую  ситуацию в Казахстане, на которую отрицательно повлияло резкое падение мировой ценовой конъюктуры на энергоресурсы, сейчас можно охарактеризовать как стабильную. Несмотря на определенные издержки, правительство сумело стабилизировать ситуацию, не допустить резкого и глобального повышения цен на предметы первой необходимости, удержать под контролем ситуацию в социально-политической сфере. Тем не менее, риски ухудшения ситуации, роста протестных настроений, которые могут возникнуть в силу каких-либо ошибок исполнительной власти всегда остаются актуальными. В этих условиях необходимо, на мой взгляд, сохранять политическое благоразумие и ответственность, помнить, что интересы нашей Родины, задачи сохранения и поддержания общественной стабильности и порядка должны быть всегда выше узкопартийных политических интересов и личных амбиций. Наша партия должна четко понимать всю долю политической ответственности перед нашими соотечественниками, последовательно и принципиально выступать против ухудшения социально-экономического положения казахстанцев.

Наш путь-путь тесной взаимосвязи с народом, решений проблем населения в конструктивном диалоге со всеми структурами исполнительной и представительной власти. Промежуточные итоги нашей деятельности раз за разом подтверждают правильность избранной еще в 2004 году партийно-политической стратегии, которой мы намерены неуклонно придерживаться и впредь. Безусловно, в работе партии имеются скрытые, все еще незадействованные резервы, новые формы и методы деятельности, которые необходимо использовать в дальнейшем, в целях усиления устойчивости партии в её традиционной электоральной нише и повышения её конкурентоспособности как с легитимными политическими обьединениями, так и с маргинальными политическими группками, пытающимися популистскими лозунгами и критиканской риторикой нарушить существующее политическое положение.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на незавершенность формирования общественно-политической, идеологической и социально-экономической платформ КНПК.

Предвыборные платформы, озвученные в ходе президентских и парламентских выборов не отражали весь широкий спектр нашей партийной идеологии, позиций партии в общественно-политической и социально-экономической сферах жизни казахстанского общества. Поэтому они  должны быть творчески переосмыслены и оформлены в виде стабильно и неизменно действующих Концепций КНПК, в которые по мере необходимости вносились бы изменения и дополнения. Необходимость таких Концепций обуславливается в первую очередь задачей создания единой и целостной системы взглядов партии на развитие современного казахстанского общества и государства. А так же, дополнительно, для роста политического сознания самих членов партии, особенно молодежи, как  эффективных и грамотных агитаторов и пропагандистов. Так как надо признать, что средний уровень  рядовых партийных активистов оставляет желать лучшего и нуждается в систематической политической учебе.

Считаю необходимым активизировать практику создания периодических рабочих групп среди членов ЦК для выработки предложений по определенным тематикам общественных слушаний, тем самым разгружая работу аппарата ЦК. Тем более, что по многим отраслям жизнедеятельности общества (образование, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, правоохранительные органы и т.д.) среди членов ЦК есть действительно высококлассные опытные специалисты способные профессионально раскрыть суть проблем, сформировать повестку, план и сценарий общественных тематических дискуссий инициируемых аппаратом ЦК.

Вызывает недоумение низкая активность самых членов ЦК в проведении Пленумов Центрального Комитета. На данное мероприятие тратятся большие средства, съезжаются партийные руководители со всех регионов. Существует много тем для обсуждения текущей работы. А сам формат их участие сводится к нескольким выступлениям и поднятием рук для голосования. Члены ЦК из регионов сами  неоднократно выражали неудовольствие по поводу подобного заформализированного участия в работе Пленумов. Предлагаю каждый Пленум ЦК   проводить в двухдневном формате: первый день проводится  семинар-тренинг для партийного актива по различным аспектам внутрипартийной, идеологической и политической работы, а так же первую часть Пленума ЦК, в ходе которого происходит интенсивный и открытый обмен мнениями и предложениями, вносятся изменения в проекты постановлений и резолюций,  а во второй день заключительную (резолюционную)  часть  Пленума ЦК КНПК или наоборот.

В целях упорядочения работы всей партийной организации, взаимодействия аппарата ЦК и региональных филиалов партии необходимо составление Плана работы партии на 1 и 2 полугодие с четким обозначением тематик общественных слушаний, мероприятий ЦК и прочего, их последовательность. Например, 20 тематических общественных слушаний в год из которых 10 тем будут  после проведения в регионах проводиться Аппаратом ЦК и депутатской фракцией в Астане и иметь общереспубликанский уровень и 10 тем общепартийного регионального уровня. Считаю, что такое количество не является чрезмерным, а оптимальным. Сам формат общественных слушаний позволяет публично озвучить проблему и взгляды КНПК, а так же систематически привлекать внимание СМИ и населения к КНПК. К тому же в финансовом плане такие мероприятия требуют минимум затрат, а политический выхлоп дается весьма эффективный. Для  проведения общественных слушаний следует использовать площадки Политклубов, Советов общественного согласия и Общественных Советов.

Следующий год станет юбилейной датой столетия Великой Октябрьской революции. Коммунистической Народной партии Казахстана предстоит провести ряд праздничных мероприятий приуроченных к этой дате. Уже сегодня необходимо включать в план работы обкомов и горкомов круглые столы, дискуссии, встречи и акции, направленные на популяризацию коммунистических идей и непосредственно Коммунистической Народной партии Казахстана.

Несколько вопросов об открытии НПО на базе ОК и ГК, принятого Постановления по данному вопросу, движения имеется только в Акмолинском областном комитете, который сумел открыть НПО «Умай анасы» (проблемы одиноких женщин и многодетных семей). В настоящее время в данном ОК работа проводится активно, но в связи со слабой рекламой и финансовыми трудностями и ряда других объективных причин не дает желаемого результата. А в остальных обкомах в силу особенности региона открытие НПО остаются в планах на будущее. Между тем хотелось бы еще раз напомнить, что  НПО, руководимые коммунистами, необходимы для активизации партийных филиалов партии как в плане врастания в гражданские структуры общества в виде создания и функционирования НПО, так и в проведении активной  работы по социальной защите прав трудящихся, а так же для привлечения гражданских активистов к партии и формирования положительного имиджа народных коммунистов. На наш взгляд, необходимо значительно повысить активность в направлении работы с региональными проблемами. Но самое главное заключается в том, что благодаря созданию сети НПО региональные филиалы имеют возможность получить дополнительное финансирование своей деятельности через официальные государственные гранты, выполняя в качестве НПО государственный социальный заказ и это послужит дополнительным материальным источником функционирования партии.   

Отдельным вопросом стоит усиление взаимодействия с местными СМИ на региональном уровне(ПостановлениеIXОбъединенного Пленума ЦК и ЦКРК от 01.11.14 г № 129 «О работе Политбюро ЦК КНПК за период деятельности с июля 2013 года по октябрь 2014 года). Практически в каждом регионе существует 2-3 СМИ, которые идут на контакт с активистами КНПК, однако, несмотря на постоянные уведомления о тесной работе в данном направлении, регулярно освещаются в регионах  Атырауский ОК, Павлодарский ОК, Акмолинский ОК, Актюбинский ОК, реже – Западно-Казахстанский, который основную работу сосредоточил в интернете. В остальных регионах публикации в местных СМИ осуществляются не регулярно. Мы прекрасно понимаем, что далеко не всё в данном вопросе зависит от актива региональных филиалов. Тем не менее, просим вас акцентировать внимание на данной немаловажной составляющей нашей партийной работы с населением. На сегодняшний день Аппаратом Центрального Комитета предпринимаются энергичные и эффективные меры по преодолению данной проблемы. Ваша задача всемерно содействовать шагам, которые предпринимаются Аппаратом ЦК.

Проблема с донесением до населения информации о деятельности партии дополнительно  решается активной работой в социальных сетях интернета. Подчеркиваю, что КНПК была первой партией в Казахстане, которая использовала именно данный формат работы с населением и могу с удовлетворением констатировать, что в данной сфере мы далеко опережаем другие казахстанские партии. Уже на сегодняшний день мы имеем в своем активе партийцев ставших лидерами общественного мнения в социальных сетях, к которым прислушиваются сотни и тысячи пользователей Интернета. Выражаю уверенность в том, что данное перспективное направление партийной работы будет с успехом продолжено.

Интернет-ресурс «Фейсбук» конечно не самая массовая сеть в Казахстане (более массовыми являются «Мой мир.майл.ру» «ВКонтакте»  и «Одноклассники»). Однако именно в данной сети находятся представители СМИ, эксперты, предприниматели, представители творческой интеллигенции, гражданские активисты- т.е. люди, формирующие общественное мнение. Поэтому именно активность в данной соц.сети, на мой взгляд, определяет лицо и имидж партии. Анализируя прошедшую избирательную кампанию, хотелось бы констатировать относительно хорошую работу кнпковцев в соцсети. Однако не хватает количественного контента, который затем перейдет в качественное, т.е. в реальное число сторонников партии. Исходя из этого хотел бы предложить количественные параметры для штатных работников партии- как минимум по четыре тысячи «друзей» для каждого в социальной сети «Фейсбука» до конца текущего года (не обкомовские аккаунты, которые никто практически не читает, а персональные- первого, второго секретарей, юриста и офис-менеджера). А аппарату ЦК отслеживать выполнение норматива на основе ежемесячных отчетов вторых секретарей обкомов.

В заключении со всей ответственностью заявляю, что наша партия была, есть и будет единым целым - монолитной организацией товарищей-единомышленников для которых идеи социальной справедливости и благополучие Родины и народа всегда будут главными приоритетами деятельности. Мы это доказали, доказываем и будем доказывать своим ежедневным кропотливым трудом. Спасибо за внимание!