ҮЙСІМБАЕВ Асқарбек Съезбекұлы
Аграрлық мәселелер комитеті