Сайт бояуы
Әріп арасындағы қашықтық
Суреттер

Бас комитет болып табылатын, заң жобаларының тізбесі

(по состоянию на 1.11.2022)

1. «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы».

«О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

2. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы».

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан».

3. «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы».

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан».

4. «Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде кредиттік тарихтың құрамына кіретін мәліметтер алмасу тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы».

«О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза».