Сайт бояуы
Әріп арасындағы қашықтық
Суреттер

Бас комитет болып табылатын, заң жобаларының тізбесі

 (по состоянию на 01.11.2022 года)

1. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй саясатын реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики

 

2. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства

 

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Швейцария Конфедерациясының Федералдық Кеңесі арасындағы бағалы металдардан жасалған бұйымдардағы cынамалық таңбаны өзара тану жөніндегі келісімді ратификациялау туралы

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов

 

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы азаматтық әуе кемелерін авиациялық іздестіру және құтқару саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов

 

5. Агломерацияларды дамыту туралы

О развитии агломераций

 

6. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агломерацияларды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций

 

7. Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы (бастамышылық етілген)

О цифровых активах в Республике Казахстан (инициированный)

 

8. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (бастамышылық етілген)

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (инициированный)

 

9. «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (бастамышылық етілген)

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» (инициированный)

10. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық активтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша (бастамышылық етілген)

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов (инициированный)

 

11. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (бастамышылық етілген)

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (инициированный)