Parliamentary inquiries

Date and reg. request number 10/7/2020, ДЗ-156
Requester Алимжанов Н.Б.
Participants request
Addressee Министр образования и науки Республики Казахстан, Аймагамбетов А.К.
Summary of the request Касательно повышения материально-технической базы колледжей
Document

ОТВЕТ
Date and number of response 11/4/2020, 5939-1-9951/13-4
Full name Министр образования и науки Республики Казахстан, Аймагамбетов А.К.
Quick response content Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту жөніндегі Сіздің ұсыныстарыңызға жауап жолдайды.
Document